Thông tin chi tiết:
Quách Đình Lương
Hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ Quách Đình Lương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Điện thoại 0904352097
Email luongthptlqd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều