Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Huy
Họ và tên Nguyễn Ngọc Huy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng - Chi ủy viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều