Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Tầm
Họ và tên Nguyễn Thanh Tầm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều