KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2020-2021

1. Gồm 29 trường THPT công lập tham gia (Tính cả trường chuyên )

2. Căn cứ xếp giải đồng đội theo số học sinh đạt giải nhất, nhì:

+ THPT Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình: 16 giải nhất- Xếp số 01

+ THPT Phụ Dực, Quỳnh Phụ: 15 giải nhất, 16 giải nhì- Xếp số 02

+ THPT Tây Thụy Anh, Thái Thụy: 15 giải nhất, 15 giải nhì- Xếp số 03

3. Thứ hạng đồng đội các môn của trường THPT Tây Thụy Anh

(THPT 1 gồm 12 trường khu vực thị trấn, thành phố; THPT 2 gồm 17 trường khu vực nông thôn)

TT

Môn

Thứ hạng

bảng THPT2 (17 Tr )

Thứ hạng

toàn Tỉnh( 29 Tr )

1

Giáo dục công dân

1

1

2

Sinh học

1

2

3

Địa lí

2

2

4

Hóa học

2

5

5

Tiếng Anh

3

6

6

Lịch Sử

4

9

7

Toán

6

13

8

Vật Lý

6

15

9

Ngữ Văn

17

29

4. Giải cá nhân: THPT Tây Thụy Anh đạt 55 giải/ tổng số 63 em dự thi

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Lớp

Môn thi

Giải

1

KHÚC THỊ NGỌC ANH

23/06/2003

Nữ

12A1

Sinh học

Nhất

2

PHẠM NGỌC ANH

08/05/2003

Nữ

12A1

Sinh học

Nhất

3

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

26/06/2003

Nam

12A1

Hóa học

Nhất

4

ĐẶNG THỊ HOÀI

01/08/2003

Nữ

12A1

Sinh học

Nhất

5

VŨ THỊ YẾN NHI

18/09/2003

Nữ

12A1

Sinh học

Nhất

6

NGÔ THU HẰNG

12/11/2003

Nữ

12A11

Lịch sử

nhất

7

NGÔ THỊ THU TRANG

28/09/2003

Nữ

12A11

GDCD

nhất

8

PHẠM KHẮC ĐÔNG

25/04/2003

Nam

12A13

GDCD

nhất

9

PHẠM THỊ THU TRANG

20/05/2003

Nữ

12A13

GDCD

nhất

10

ĐOÀN MỸ ĐỨC

05/01/2003

Nữ

12A2

Địa lí

nhất

11

PHẠM THỊ THU HẰNG

22/10/2003

Nữ

12A2

Sinh học

nhất

12

NGUYỄN THU PHƯƠNG

30/04/2003

Nữ

12A2

Địa lí

nhất

13

VŨ THỊ THU PHƯƠNG

10/11/2003

Nữ

12A4

Sinh học

nhất

14

MAI THÁI VŨ

03/06/2003

Nam

12A5

Tiếng Anh

nhất

15

TRẦN KIM THOA

07/10/2003

Nữ

12A6

GDCD

nhất

16

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

26/06/2003

Nam

12A1

Toán

nhì

17

HOÀNG MAI HUYỀN

02/06/2003

Nữ

12A1

Sinh học

nhì

18

QUÁCH VŨ SƠN LÂM

16/05/2003

Nam

12A1

Tiếng Anh

nhì

19

ĐẶNG MINH NGHĨA

03/05/2003

Nam

12A1

Hóa học

Nhì

20

NGUYỄN TIẾN THẾ

24/10/2003

Nam

12A1

Toán

nhì

21

NGUYỄN VĂN THUẤN

22/08/2003

Nam

12A1

Hóa học

nhì

22

PHAN NGỌC TUÂN

22/10/2003

Nam

12A1

Tiếng Anh

nhì

23

NGUYỄN NHƯ TÚ

28/03/2003

Nam

12A1

Hóa học

Nhì

24

ĐỖ TRIỆU VY

03/11/2003

Nữ

12A11

GDCD

nhì

25

PHAN THỊ THANH HUYỀN

18/06/2003

Nữ

12A12

Lịch sử

nhì

26

LÊ THỊ GIANG

23/03/2003

Nữ

12A13

GDCD

nhì

27

NGUYỄN HỮU KHANG

20/10/2003

Nam

12A2

Địa lí

nhì

28

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

16/09/2003

Nữ

12A2

Địa lí

nhì

29

NGUYỄN THÚY QUỲNH

25/05/2003

Nữ

12A2

Địa lí

nhì

30

TRẦN THỊ KIM ANH

27/08/2003

Nữ

12A4

Địa lí

nhì

31

Trần Hương Trà

2004

Nữ

11A12

Điền kinh nữ

Nhì

32

KHÚC THỊ NGỌC ANH

23/06/2003

Nữ

12A1

Hóa học

Ba

33

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

25/02/2003

Nữ

12A1

Vật lí

Ba

34

PHẠM THỊ DUYÊN

24/09/2003

Nữ

12A1

Tiếng Anh

Ba

35

NGUYỄN KHÁNH LINH

16/05/2003

Nữ

12A1

Vật lí

Ba

36

GIANG BẢO MINH

07/09/2003

Nam

12A1

Toán

Ba

37

GIANG BẢO MINH

07/09/2003

Nam

12A1

Vật lí

Ba

38

PHẠM THỊ MỸ TÂM

10/05/2003

Nữ

12A1

Hóa học

Ba

39

PHAN NGỌC TUÂN

22/10/2003

Nam

12A1

Toán

Ba

40

NGUYỄN THỊ MINH UYÊN

12/06/2003

Nữ

12A1

Toán

Ba

41

BÙI THANH PHONG

12/11/2003

Nam

12A13

Lịch sử

Ba

42

NGUYỄN THỊ HỒNG

27/09/2003

Nữ

12A2

Tiếng Anh

Ba

43

BÙI THỊ TRÀ

12/10/2003

Nữ

12A9

Lịch sử

Ba

44

Đỗ Tuấn Hùng

2003

Nam

12A1

Bóng chuyền nam

Ba

45

Chu Tuấn Cường

2003

Nam

12A10

Bóng chuyền nam

Ba

46

Nguyễn Phú Hoàng Anh

2005

Nam

10A11

Bóng chuyền nam

Ba

47

Vũ Đức Dũng

2005

Nam

10A7

Bóng chuyền nam

Ba

48

Vũ Xuân Trường

2003

Nam

12A4

Bóng chuyền nam

Ba

49

Vũ Đăng Khoa

2005

Nam

10A7

Bóng chuyền nam

Ba

50

Nguyễn Đức Mạnh

2004

Nam

11A11

Bóng chuyền nam

Ba

51

Phạm Xuân Thái

2005

Nam

10A10

Bóng chuyền nam

Ba

52

Phạm Văn Trung

2004

Nam

11A8

Bóng chuyền nam

Ba

53

Vũ Minh An

2003

Nam

12A1

Bóng chuyền nam

Ba

54

Bùi Minh Tài

2003

Nam

12A4

Điền kinh nam

Ba

55

Vũ Thị Thùy Anh

2003

Nữ

12A7

Cầu lông nữ

Ba

56

Vũ Thị Trà Giang

2005

Nữ

10A3

Cầu lông nữ

Ba

57

PHẠM ĐỨC ANH

08/05/2003

Nam

12A1

Toán

K.khích

58

ĐẶNG THỊ HOÀI

01/08/2003

Nữ

12A1

Hóa học

K.khích

59

LÃ VŨ MẠNH

07/01/2003

Nam

12A1

Vật lí

K.khích

60

NGUYỄN TUẤN MINH

05/07/2003

Nam

12A1

Vật lí

K.khích

61

VŨ THỊ NGUYỆT MINH

02/04/2003

Nữ

12A1

Tiếng Anh

K.khích

62

NGUYỄN TIẾN THẾ

24/10/2003

Nam

12A1

Vật lí

K.khích

63

PHAN THỊ THANH HUYỀN

18/06/2003

Nữ

12A12

Ngữ văn

K.khích

64

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

18/11/2003

Nữ

12A12

GDCD

K.khích

65

TRẦN THỊ DUNG

17/02/2003

Nữ

12A2

Ngữ văn

K.khích

66

BÙI MINH PHƯƠNG

30/01/2003

Nữ

12A2

Địa lí

K.khích

67

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

14/11/2003

Nữ

12A9

Lịch sử

K.khích

68

LẠI HUY NHẬT

17/06/2003

Nam

12A9

Lịch sử

K.khích

69

BÙI THU THUẬN

20/05/2003

Nữ

12A2

Tiếng Anh

K.khích

5. Kết quả thi HSG cấp Tỉnh tương đối trùng khớp với kết quả thi THPT Quốc gia.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều